3.20.2006

PP (Pesadelo Popular)

"atención relagháidevos
estaides entrando en el sueño
vos pesan la cabeça
los párpados e mais las tetas
o los ghüevos"

saltaban a millóns
dos carteles publiçitarios
saltaban dos mecheros
camisetas calendarios
salíanse dos pins
i levantaban o vuelo
caghaban sobre min
caghaban sobre o meu abuelo
enchían de bostas
o interior i as costas
limpiaban o cu co diñeiro
de empresarios i banqueiros

a invasión das ghaviotas
xa cheghou ás nosas costas
redençión!
da infecçión!
treide aghua!
i xabón

levaban polo mundo
a súa inmensa cagharría
caghaban pola xente
a xente ençima se reía
feliçes polo esturro
feliçes entre a broça
colghaban nas escuelas
un retrato da ghaviota
i eramos ghaliçia
o çentro da inmundiçia
entraban a çentos
polo parlamento adentro

ghaliçia ocupada
polos novos alieníghenas
quedaba sin ghalleghos
quedaba sen indíghenas
eramos escravos
do planeta demoscopia
estabamos perdidos
estabamos na inopia
i eu non aghuantaba
entre tanta caghada
íbaseme o coraçón
i caín do colchón
berrando non!
á invasión das ghaviotas
que xa cheghara ás nosas costas
redençión!
da infecçión!
treide aghua!
i xabón
foi entón
dixen non
ghritei non!

i despertei

"tódolos personaghes
i situaçiones refleghados
en esta cançión son
enteramente fictiçios
cualquier pareçido
con la realidad es pura
conçiençia de clase"

Sem comentários: