3.20.2006

MARUXA

no medio e medio da noite
maruxa ten un carreiro
ten un carreiro de estrelas
para o meu carro de vento

e abre esas pernas maruxa
ábremas que veño çegho
abre esas pernas maruxa
ábreme as portas do çeo

no medio e medio da ialma
maruxa ten un carreiro
ten un carreiro de bághoas
para os meus ollos de çegho

e no medio e medio das pernas
maruxa ten un carreiro
(socorro unha çódiac!)
ten un carreiro morniño
de escorreghantes desexos

ai qué fas con esa blusa
ai qué fas con esas saias
maruxa non quíte-lo sostén
maruxa volve a poñe-las braghas
maruxa non
que sólo era unha cançión
tes que aprende-la diferençia
entre realidá e ficçión
maruxa non
que non é sábado e non
pasei pola farmaçia

a compra-lo tauritón
maruxa non

maruxa...

Sem comentários: