3.20.2006

KOITO ERGHO SUM!

cheo de pensar
cheo de rompe-la cabeça
qué fun quén son qué serei
dónde hostia acabo e ónde empeça
a nada a nomearse EU
o infindo a reencarnarse en ELA
se hei ser madeira de deus
de home ou nada máis que merda
no çeu
final
da terra

eu home sen patria-estado
e con naçión a medias
enterrar
sin dios nin amo
hasta que me mereça a pena
claudicar
de ser humano
e disfraçarme de poeta:
"o leo conghunto vaçío
sin sustançia e sin esençia"
pienso
luegho llegho
a la raçón de mi existençia:
koito
ergho sum
co coito eu moito disfroito
o coito é moito tú
pirola cona teta cu
alfa i omegha
a e i o u-"o
carallo morreu onte
os collóns están de luto
abre esas pernas maría
i enterrémo-lo difunto
"abre esas nalghas ai josé
i démoslle terra xa de veç
abride o voso abride o meu
abrídeme as portas do çeu
do noso
koito
ergho sum
co koito eu moito disfroito
o koito é moito tú
pirolas conas tetas cus
alfa i omegha
a e i o u-o
koito
ergho
fun
chim
pum

Sem comentários: