3.20.2006

KASTRAPO PAGHUER!

a normativa-lavativa
que nos queren endiñar
non me dá ghusto non me entra
pola cavidade anal
anal-izando estas cuestións
non me sale dos collóns
que me reghulen que me dighan
cómo teño que falar
que si me poño a falar
o galego-castelán
pra me entender coa burrocraçia
coa escoria funçionarial
non me entendan xa na casa
non me atendan xa no bar
vaia merda de política linghüística que hai
por iso digho non
e inçito á rebelión
do kastrapo paghuer!
anarchy in ghaliçia!

o do reinteghraçionismo non estaría nada mal
pola cousa do turismo
na raia do portughal
cómo iban a ghoçar miña abuela e miña nai
reghateando catro escudos
falando na linghua mâe
falando da linghua nai
qué lle imos a façer
si eu naçín ghallegho e non
castelán ou portughés
viva españa terra estraña
e portughal independiente
pro ghaliçia non é o mismo
que ghaliçia é diferente

i ó kastrapo que me fixo
ó kastrapo que me dou
unha historia emighratoria
de ostraçismo e represión
ó kastrapo eu me entregho
soi de vigho i no lo niegho
en kastrapo estou no mundo
en kastrapo son ghallegho
o kastrapo é a anarquía
que practica a miña tía
miña nai e miña abuela
e toda a miña parentela
o kastrapo vexo en vigho
vexo en canghas redondela
e na ponte de sampaio camiño da miña terra

...e por iso digho non
cantando esta cançión
do kastrapo paghuer...

Sem comentários: